Om Fritidscenter Strand

Fritidscenter Strand tilbyder et samlet klubtilbud i jeres lokalområde som henvender sig til de ældre børn fra 10-18 år.

I august 2016 indgik vi, ligesom alle andre fritids- & ungdomsklubber i Kbh. i en ny Fritidscenter struktur. Formålet med denne struktur på fritidsområdet var at skabe større sammenhæng mellem fritidstilbud, skole, forenings- og fritidsliv. Strukturændringen er et resultat af et politisk ønske om at bevare et stærk og bæredygtigt fritidstilbud, på trods af den forlængede skoledag, som eleverne har fået med Folkeskolereformen. Det betyder dog ikke, at mangfoldigheden i tilbuddene forsvinder. Vi har stort fokus på, at der er plads til det ’små i det store’ og varierede aktiviteter, så alle børn kan føle sig godt tilpas i tilbuddene.
Fritidscenter Strand er organiseret som kommunalt fritidscenter med egen pædagogisk leder og forældreråd. Pædagogisk leder i FC Strand er Rasmus Fredberg Knudsen. Derudover er vi en del af en større klynge, hvor man også finder klyngens forældrebestyrelse. Denne er repræsenteret af de forskellige fritidscentres forældreråd. Klyngeleder er Rasmus Schmidt.

Fritidscenter Strand Har til huse på følgende adresser:
Fritidsklubben på Kongovej 26. Normeret 230 fritidsklubbørn 10 – 14 år. 

Det Maritime Ungdomshus-Amager Strand (DMUAS), Amager Strandvej 11-13. Normeret til 85 fritidsklubbørn 10 – 14 år.

Fritidsklubben på Messinavej 32. Normeret til 35 fritidsklubbørn 10 – 14 år.

Københavns Gokartbane, Kraftværksvej 10. Normeret til 20 fritidsklubbørn 10 – 14 år og 30 ungdomsklub unge 14 – 18 år.

Ungdomsklubben "Store Krog",  Amagerbrogade 262 i stuen. Normeret til 30 ungdomsklubunge (14-18 år).

Ungdomsklubben "Strand". Normeret til 50 ungdomsklub unge. Ungdomsklubben opholder sig om sommeren i Det Maritime Ungdomshus-Amager Strand og om vinteren på Kongovej 26.

Alle børn bliver ved klubstart fordelt på fritidscentrets klubmatrikler, således at de er tilknyttet én klub, hvor de dagligt kan komme efter skole. Dog vil der være mulighed for at børnene, efter aftale eller i følgeskab med vante pædagoger, besøger de andre klubber i fritidscentret og benytter deres faciliteter og aktivitetstilbud.

Der er tilknyttet en teamkoordinator til hver klubmatrikel som koordinerer personaledækningen og de daglige pædagogiske aktiviteter. 
Har i yderligere spørgsmål vedr. Fritidscenter Strand, er i meget velkomne til at kontakte mig på nedenstående mail eller mobil tlf. 
De bedste hilsner
Rasmus Fredberg Knudsen 
Pædagogisk leder i Fritidscentret Strand. Mail: Mail: rasknu@kk.dk
Mobil tlf.: 24 94 03 52 (Læg evt. besked, så vil du blive ringet op).

 

Vigtig information vedr. Coronavirus

Kære københavner-forældre.
Kommunens skoler og institutioner holder åbne torsdag 12. marts og fredag 13. marts. Medarbejderne både i forvaltningen og ude på skoler og institutioner bruger torsdagen til at planlægge lukningen. Fra fredag d.13/3 kl. 17 og foreløbig til og med søndag d.29/3 holder alle Fritidscenter Strands matrikler og afdelinger lukket og der tilbydes ikke nødpasning for børn og unge der går i Fritidscentret. Der vil blive kommunikeret bredt fredag og håber på forståelse for, at ikke alle spørgsmål kan besvares lige nu.