Velkommen til Fritidscenter Strand

Kære forældre til kommende børn og unge i Fritidscenter Strand!
Fritidscenter Strand (FC Strand) er en fritids og ungdomsklub på Amager, fordelt på flere enheder/matrikler. I øverste menu kan du læse lidt mere om hvad de enkelte enheder byder på at aktiviteter, fysiske rammer, personale mv. Vi glæder os til at byde jeres børn og unge velkommen.

FC Strand tilbyder et samlet klubtilbud i jeres lokalområde som henvender sig til de ældre børn fra 10-18 år.

Fritidscenter Strand Har til huse på følgende adresser:
Fritidsklubben på Kongovej 26. Normeret 230 fritidsklubbørn 10 – 14 år. 

Det Maritime Ungdomshus-Amager Strand (DMUAS), Amager Strandvej 11-13. Normeret til 85 fritidsklubbørn 10 – 14 år.

Fritidsklubben på Messinavej 32. Normeret til 35 fritidsklubbørn 10 – 14 år.

Københavns Gokartbane, Kraftværksvej 10. Normeret til 20 fritidsklubbørn 10 – 14 år og 30 ungdomsklub unge 14 – 18 år.

Ungdomsklubben "Store Krog",  Amagerbrogade 262 i stuen. Normeret til 30 ungdomsklubunge (14-18 år).

Ungdomsklubben "Strand". Normeret til 50 ungdomsklub unge. Ungdomsklubben opholder sig om sommeren i Det Maritime Ungdomshus-Amager Strand og om vinteren på Kongovej 26.

Alle børn bliver ved klubstart fordelt på fritidscentrets klubmatrikler, således at de er tilknyttet én klub, hvor de dagligt kan komme efter skole. Dog vil der være mulighed for at børnene, efter aftale eller i følgeskab med vante pædagoger, besøger de andre klubber i fritidscentret og benytter deres faciliteter og aktivitetstilbud.

Der er tilknyttet en teamkoordinator til hver klubmatrikel som koordinerer personaledækningen og de daglige pædagogiske aktiviteter.
Har i yderligere spørgsmål vedr. Fritidscenter Strand, er i meget velkomne til at kontakte mig på nedenstående mail eller mobil tlf. 
De bedste hilsner
Rasmus Fredberg Knudsen 
Pædagogisk leder i Fritidscentret Strand. Mail: Mail: rasknu@kk.dk
Mobil tlf.: 24 94 03 52 (Læg evt. besked, så vil du blive ringet op).

ALLE INFOMØDER FOR NYE BØRN OG FORÆLDRE ER AFLYST. VI VIL INFORMERE JER PÅ E-BOKS, NÅR VI VED NOGET MERE -
 

Vi åbner igen mandag den 20/4-2020 for børn fra 0-5. klasse fra Skolen ved Sundet. (Forældre til børn fra andre skoler skal henvende sig til egen skole mht. genåbning).

Vi er I fuld gang med at gøre klar til at åbne skole, fritidshjem og klub for 0. – 5. klasse. Vi glæder os til at gense jeres børn, og vi er ikke i tvivl om, at børnene glæ-der sig til at se klassekammeraterne igen.

Med de sidste 4 ugers lukning har vi i fællesskab gjort vores til at holde Corona-smitten nede, og vi har været med til, at vi nu står et sted, hvor regeringen har be-sluttet at åbne samfundet skridt for skridt.

Der er mange ting, der skal på plads, så genåbningen bliver sundhedsmæssig for-svarlig og tryg for alle. Sundhedsstyrelsen har udsendt en lang række krav om f.eks. lokaler, afstand mellem børnene, hygiejne og rengøring, som vi skal over-holde for at få lov til at åbne skolen.

De mange krav betyder, at det bliver en meget anderledes skoledag, vi kommer til-bage til. Vi kommer til at starte op skridt for skridt for at passe bedst muligt på hin-anden. Undervisningen vil stadig være nødundervisning, hvor vi får det bedste ud af de rammer og muligheder, som vi har. Skolen, fritidshjemmet og fritidsklubben samarbejder om at lave en samlet dag med en blanding af undervisning, uden-dørsaktiviteter og leg.

Nødpasning
Indtil vi åbner igen, er der mulighed for at få nødpasning for 0. – 3. klasse, hvis I har et særligt behov. Nødpasningen vil fungere på samme måde som de tidligere uger. Giv jeres skoleleder besked, hvis I har brug for nødpasning.

Læs mere om nødpasning på www.kk.dk/pasning-og-skole-coronainfo 

6. – 9. klasse
6. – 9. klasse skal fortsat blive hjemme de næste 4 uger indtil 10. maj. Fjernunder-visningen vil fortsætte, og I vil høre mere om undervisningen gennem AULA og Mee book.

En ny skoledag
Vi er pålagt en række krav fra sundhedsmyndighederne, og skoledagen bliver der-for ikke, som I kender den. I vil opleve en gradvis opstart af skolen med meget tid ude og en stor fokus på hygiejne og håndvask for alle.

Inden vi åbner, vil I få besked om det praktiske omkring aflevering, lokaler, mad, hygiejne, frit, fritidsklub og de andre nye rutiner, som vi skal vænne os til.

Hvis I har brug for pasning inden kl. 8:00, kan I altid kontakte jeres skoleleder.

Husk at syge børn ikke må komme i skole. Vi håber, at I alle vil have ekstra stor fokus på at holde børn hjemme, hvis de har de mindste tegn på sygdom.

Hvis du eller dit barn er i en særlig risikogruppe, og du er i tvivl om, dit barn kan starte igen, skal du tale med din læge.

Mere information

HUSK

  • I skal selv have madpakke og drikkedunk med.
  • Husk de skolebøger, som har været med hjemme.
  • Træn gerne håndvask og god hygiejne med jeres børn derhjemme.
  • Lad ikke børnene dele telefon og tablets med andre.
  • Vejret skifter lidt i øjeblikket og I bedes derfor være opmærksomme på pas-sende tøj, fodtøj, solcreme, da vi vil være en del udendørs!

Vi beder jer forældre om, ikke at forsamle jer udenfor skolen/institutionen. I er meget velkomne til at skrive til skolen på AULA eller skrive/ringe til fritidscentret på rasknu@kk.dk tlf.: 24940352.

Lærere og pædagoger har løftet hele denne uvante situation omkring nedlukning, grundet Covid 19 på allerfineste vis. Vi er stolte over medarbejdernes indstilling og indsats med både fjernundervisningen, opsøgende arbejde osv. Nu skal vi alle til at omstille os igen og det er vi sikre på, de også gør med højt humør, professio-nalisme og oprejst pande😊

Den tid vi går ind i, er IKKE en tid med normal undervisning og normale ”klubakti-viteter”. Vi kommer sandsynligvis også til at lave nogle personalemæssige rokader, så lærere og pædagoger bliver spredt mere ud på både skolen og på matriklerne i Fritidsinstitutionen og i Fritidscentret.

Vi glæder os rigtig meget til at se jeres børn igen og sammen skabe en tryg skole-dag for alle.
Vi ved, at vi kommer til at stå med udfordringer, som vi endnu ikke kender svarene på. Vi håber derfor, at vi i fællesskab kan finde løsninger undervejs

På gensyn!

Ledelsen på:
• Skolen ved Sundet
• Fritidsinstitutionen på Skolen ved Sundet
• Fritidscenter Amager Strand

Bilag